GR20180524 Punt 3: Secretariaat - Ninove Welzijn - algemene vergadering- donderdag 31 mei 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger ( datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ninove Welzijn;

Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ninove Welzijn op donderdag 31 mei om 18.00 uur;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

Samenstelling van het bureauVerslag en jaarrekening 2017

a. verslag van de RvB over het boekjaar 2017

b. jaarrekening 2017

c. verslag van de commissaris-revisor

Goedkeuring verslag en jaarrekening

a. goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017

b. goedkeuring van de jaarrekening 2017

c. goedkeuring van het verslag van de Commissaris

Kwijting geven aan:

a. de bestuurders

b. de commissaris-revisor

Kennisname fusieVaria

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

3 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van algemene vergadering van donderdag 31 mei 2018.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ninove Welzijn op donderdag 31 mei 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ninove Welzijn, Acaciastraat 1, 9400 Ninove.


Contact informatie