GR20180524 Punt 2: Secretariaat - SHM Denderstreek - AV - dinsdag 29 mei 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij SHM Denderstreek;

Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van SHM Denderstreek op dinsdag 29 mei 2018 om 19u00;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017VraagstellingVoorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2017 met inbegrip van de bestemming van het resultaatVoorstel tot verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur en de commissarisStatutaire benoemingenVaria ;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

3 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 29 mei 2018.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van SHM Denderstreek op dinsdag 29 mei 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan SHM Denderstreek, Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst.


Contact informatie