GR20180524 Punt 15: Mobiliteit - Appelterre - Eichemstraat - indelen in parkeervakken - verkeerssignalisatie - stadswegen - goedkeuring (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de Eichemstraat in Appelterre-Eichem (gedeelte tussen Cauterdreef en Berrebroeckstraat) werd heringericht;

Overwegende dat tijdens de ontwerpfase van de Eichemstraat ervoor gekozen is de langsparkeerplaatsen op te heffen en een fietspad in de plaats aan te leggen, hierdoor worden bewoners en bezoekers verplicht te parkeren op de rijbaan;

Overwegende dat het parkeren momenteel ongeordend gebeurt en hierdoor de geparkeerde voertuigen voor problemen zorgen waardoor andere voertuigen elkaar niet kunnen kruisen en automobilisten genoodzaakt worden om over het voetpad te rijden;

Overwegende dat dit ongeordend parkeren voor volgende moeilijkheden zorgt:

Slechte zichtbaarheid bij het oversteken van meerdere achter elkaar geparkeerde wagens;Moeilijkheden bij het in en uitrijden van garages, opritten;Voertuigen die op het voetpad en fietspad rijden en hierdoor de zwakke weggebruikers in gevaar brengen;

Overwegende dat het wenselijk is op de rijbaan afgebakende parkeervakken aan te brengen met bijkomende signalisatie en bescherming voor de parkeervakken waardoor de voertuigen gestructureerd geparkeerd zullen staan;

Overwegende dat het doorgaand verkeer hierdoor afgeremd zal worden, waardoor er voldoende ruimte gecreëerd kan worden om voertuigen op een veilige manier elkaar te laten kruisen;

Overwegende dat tevens 2 oversteekplaatsen worden ingericht:

In de Cauterdreef ter hoogte van huisnummer 14AIn de Eichemstraat ter hoogte van huisnummer 139

Overwegende dat op volgende locaties een gele markering wordt aangebracht:

In de Eichemstraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 140 en huisnummer 138 (±23 meter)In de Eichemstraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 139A en huisnummer 139 (±23 meter)In de Eichemstraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 119 en huisnummer 113 (±41 meter)In de Eichemstraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 118 en huisnummer 116 (±43 meter)In de Eichemstraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 92 en huisnummer 86 (±37 meter)In de Eichemstraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 95 en huisnummer 89 (±37 meter)

Overwegende dat raadslid J. Timmermans (Sp.a-Groen) een amendement indient bij dit agendapunt en aan het college van burgemeester voorstelt een onderzoek in te stellen om de bestaande parkeervakken in de Berrebroeckstraat om te vormen tot haakse parkeervakken zodat ook hier meer plaats gecreëerd wordt voor bewoners van deEichemstraat;

Overwegende dat dit amendement wordt met 19 ja-stemmen (Open VLD, CD&V, Sp.a-Groen en de raadsleden D. Souffriau (Onafh.) en A. Van Melkebeek (N-VA) en 10 nee-stemmen (Forza Ninove, N-VA (met uitzondering van raadslid A. Van Melkebeek) en de onafhankelijke raadsleden R. Corijn en V. Vanderpoorten) aanvaard;

Gelet op het detailplan;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

1 niet gestemd (D'haeseleer Guy)

Artikel 1

In de Eichemstraat te Appelterre (gedeelte tussen kruispunt Cauterdreef/Eichemstraat tot Berrebroeckstraat) wordt het parkeren uitsluitend toegelaten binnen de afgebakende parkeervakken en dit uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen en dit op de hieronder vermelde locaties:

- Eichemstraat ter hoogte van huisnummer 138

Signalisatie: Xa (begin van de reglementering), Xb (einde van de reglementering)

E9b met onderbord type Xa, Xb, met onderbord 6m

- Eichemstraat ter hoogte van huisnummer 136A

Signalisatie: Xa (begin van de reglementering), Xb (einde van de reglementering).

E9b met onderbord type Xa, Xb, met onderbord 6m

- Eichemstraat ter hoogte van huisnummer 131

Signalisatie: Xa (begin van de reglementering), Xb (einde van de reglementering).

E9b met onderbord type Xa, Xb, met onderbord 12m

- Eichemstraat ter hoogte van huisnummer 134-130

Signalisatie: Xd (reglementering over een lange afstand)

E9b met onderbord type Xd 24m

- Eichemstraat ter hoogte van huisnummer 125

Signalisatie: Xa (begin van de reglementering), Xb (einde van de reglementering).

E9b met onderbord type Xa, Xb, met onderbord 6m

- Eichemstraat ter hoogte van huisnummer 123

Signalisatie: Xa (begin van de reglementering), Xb (einde van de reglementering).

E9b met onderbord type Xa, Xb, met onderbord 6m

- Eichemstraat tussen huisnummer 120 en 118)

Signalisatie: Xa (begin van de reglementering), Xb (einde van de reglementering).

E9b met onderbord type Xa, Xb, met onderbord 12 m

Artikel 2

Parkeerborden E1 duiden de plaatsen aan waar niet mag geparkeerd worden.

Onderborden type X vullen de parkeerborden aan met het begin en het einde van de reglementering.

Artikel 3

In de Eichemstraat te Appelterre-Eichem wordt tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 140 en huisnummer 138 (±23 meter) een gele onderbroken markering aangebracht.

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

Artikel 4

In de Eichemstraat te Appelterre-Eichem wordt tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 139A en huisnummer 139 (±23 meter) een gele onderbroken markering aangebracht.

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

Artikel 5

In de Eichemstraat te Appelterre-Eichem wordt tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 119 en huisnummer 113 (±41 meter) een gele onderbroken markering aangebracht.

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

Artikel 6

In de Eichemstraat te Appelterre-Eichem wordt tussen wordt tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 118 en huisnummer 116 (±43 meter) een gele onderbroken markering aangebracht.

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

Artikel 7

In de Eichemstraat te Appelterre-Eichem wordt tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 92 en huisnummer 86 (±37 meter) een gele onderbroken markering aangebracht.

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

Artikel 8

In de Eichemstraat te Appelterre-Eichem wordt tussen het verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 95 en huisnummer 89 (±37 meter) een gele onderbroken markering aangebracht.

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

Artikel 9

In de Cauterdreef te Appelterre-Eichem wordt ter hoogte van huisnummer 14A een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Artikel 10

In de Eichemstraat te Appelterre-Eichem wordt ter hoogte van huisnummer 139 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Artikel 11

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.


Contact informatie