GR20180524 Punt 14:Mobiliteit - Nederhasselt - Vogelzangstraat - aanleg voetpad in betonstraatstenen - plaatsen verkeerssignalisatie - stadswegen (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Overwegende dat een voetpad in betonstraatstenen en een verkeersremmer is aangelegd in de Vogelzangstraat te Nederhasselt;

Overwegende dat het wenselijk is gezien de insprong die dit voetpad maakt deze te voorzien van de nodige verkeerssignalisatie:

Nederhasselt: Vogelzangstraat:

Voorrangsborden B19:

Ter hoogte van huisnummer 110a en rechtover huisnummer 98

Voorrangsborden B21:

Ter hoogte van huisnummer 104 en rechtover huisnummer 104

Gelet op het detailplan;

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om in de Vogelzangstraat te Nederhasselt volgende signalisatie te plaatsen:

Voorrangsborden B19:

Ter hoogte van huisnummer 110a en rechtover huisnummer 98

Voorrangsborden B21:

Ter hoogte van huisnummer 104 en rechtover huisnummer 104

Deze voorrangsregeling zal aangeduid worden door de voorrangsborden B21 en B19.

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie