GR20180524 Punt 1: Secretariaat - De Lijn - algemene vergadering - dinsdag 29 mei 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij De Lijn;

Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering der aandeelhouders van De Lijn op 29 mei 2018 om 14.00 uur;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

Verwelkoming en inleidingMededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

a. Beleidsverslag

b. Commentaar bij de jaarrekening

c. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

4. Goedkeuring jaarrekening

5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het

College van commissarissen-revisoren

6. Varia – rondvraag

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

3 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 29 mei 2018.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van De Lijn op dinsdag 29 mei 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen.


Contact informatie