GR20180524 AP6: Voorstel van de raadsleden Annelies Van Den Neucker en Bruno Van Der Haeghen tot het invoeren van een parkeersticker voor zorgverleners en artsen (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door mevrouw Annelies Van Den Neucker en de heer Bruno Van Der Haeghen in hun voorstel vermeld:

“Voorstel tot invoeren van een parkeersticker voor zorgverleners en artsen.

Zowel in de binnenstad als in de dorpen ondervinden zorgverstrekkers en artsen moeilijkheden om te parkeren. Soms gaat er kostbare tijd verloren bij het zoeken naar een parkeerplaats.

Wij stellen voor dat bewoners met een garagepoort een sticker kunnen aanvragen waarop vermeld staat dat een zorgverstrekker voor de poort kan staan. Dit zorgt ervoor dat zorgverstrekkers en artsen gemakkelijk tot bij de patiënten kunnen geraken.

Wij vragen dan ook aan het schepencollege deze dienstverlening uit te werken en in te voeren met ingang van 1 september 2018.

Procedure:

Aankopen van een sticker.Promotie maken voor het initiatief via verschillende kanalen.Registratiesysteem voor de geïnteresseerde burgers en uitwerken van een methode voor het bekomen van de sticker (afhalen of verzenden).De zorgverstrekker maakt zich kenbaar door zijn gegevens zichtbaar in de wagen onder te brengen.

Wij stellen dan ook voor de sticker voor zorgverleners in te voeren op het grondgebied van Ninove.”

Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.


Contact informatie