GR20180524 AP5: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van ontwikkelingssamenwerking m.b.t. de werking van de dienst en de GROS (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Opnieuw werd ik aangesproken over een totaal gebrek aan professionaliteit van de dienst ontwikkelingssamenwerking en de werking van de GROS.

Toelichting:

Omdat ik in herhaling val, ga ik het kort houden. In tegenstelling tot de gemaakte beloftes, krijgen de leden van de GROS dus nog altijd geen inzage in subsidieaanvragen, voorafgaand aan de vergadering. De bevoegde ambtenaar bleek zelfs vergeten te zijn dat er een vergadering was… Maar als dan blijkt dat de leden van de GROS opnieuw maar moeten vertrouwen op wat de ambtenaar zegt en opnieuw, zonder enige kans iets te controleren, worden geacht de aanvragen goed te keuren, dan kan u de GROS misschien beter afschaffen.

Vraag:

- Vindt u dit nog een ernstige manier van werken?

- Hoe ziet u de toekomst van de dienst en de werking van de GROS?

- Is de GROS nu eigenlijk al correct samengesteld, met voorzitter, secretaris, …

- Welk principe zal er worden toegepast wanneer er meer aanvragen worden goedgekeurd dan er subsidies kunnen worden toegekend?”


Contact informatie