GR20180524 AP4: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. de onveilige verkeerssituatie voor zwakke weggebruikers in Eichem (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Zonder de hele historiek te willen herhalen, is het voor zwakke weggebruikers in Eichem op verschillende plaatsen gevaarlijk, tot levensgevaarlijk. Dit heeft enerzijds te maken met de wijze waarop de weg en aangrenzende voetpaden zijn aangelegd, anderzijds met het feit dat de Eichemstraat als verbindings- en sluipweg wordt gebruikt en dus veel (gehaast) verkeer verwerkt.

De Berrebroeckstraat heeft tussen de Perrestraat en de Ratissestraat voetpaden die soms minder dan 30cm breed zijn, tussen boordsteen en gevels. Daardoor moeten mensen met kinderen en zelfs volwassenen, noodgedwongen op straat stappen. Oversteken is geen optie, want aan de overkant is het probleem identiek. Een zeer onveilige situatie, al jaren.

Ter hoogte van de buurtwinkel wordt het stilaan tijd om de zebrapaden daar terug te plaatsen en dit dossier los te koppelen van het afbakenen van parkeervakken.

Toelichting:

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de vroegere aanwezigheid van oversteekplaatsen in die buurt;

Overwegende dat die oversteekplaatsen bij de heraanleg van de straat werden verwijderd en niet teruggeplaatst;

Gelet op het ontbreken van een gemeenteraadsbesluit om deze terug te kunnen plaatsen;

Overwegende dat dit punt al 3 maal op de agenda van de gemeenteraad heeft gestaan en telkens ter zitting werd afgevoerd;

Besluit:

De gemeenteraad beslist om oversteekplaatsen voor voetgangers aan te brengen zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie en het wegverkeer en van gebruik van de openbare weg:

- In de Eichemstraat te Appelterre Eichem ter hoogte van huisnummer 139

- In de Cauterdreef te Appelterre Eichem ter hoogte van huisnummer 14A”

OK zie agendapunt 15 van deze gemeenteraad – vraagt aandacht voor straten zonder voetpad in Nnove!


Contact informatie