GR20180524 AP2: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van cultuur m.b.t. de toekenning van lidmaatschappen (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Als partij hecht N-VA veel belang aan de werking van adviesraden. Deze zouden op zijn minst bemand moeten zijn met gemotiveerde en geïnteresseerde burgers met een mooie bagage aan kennis over het voor elke raad specifieke domein. Zij vertegenwoordigen normaal ook alle geledingen die op één of andere manier betrokken zijn.

Toelichting:

Adviesraden die correct zijn samengesteld zijn daarom een meerwaarde voor een bestuur. Zij adviseren het bestuur, zodat dit bestuur beter onderbouwde beleidskeuzes kan maken. Maar om gemotiveerde beleidskeuzes te maken, heb je natuurlijk ook gemotiveerde adviezen nodig. ‘Omdat wij dat vinden’ volstaat dus niet…

En dat is nu net de indruk die is gewekt door de cultuurraad bij het toekennen van lidmaatschappen van een aantal nieuwe Ninoofse verenigen. Op één na worden ze allemaal aanvaard. Waarom wel of niet, daar heeft iedereen het raden naar.

Dus stelde ik een schriftelijke vraag om te weten te komen op wat de Kunst en Cultuurraad zich baseerde om leden toe te laten of niet. Het antwoord sloeg me met verstomming…

- De K&C-raad blijkt dus over geen criteria te beschikken om de ingediende werkingsverslagen te beoordelen.

- Aan de K&C-raad worden blijkbaar ook geen minimale vereisten opgelegd, waaraan een advies moet beantwoorden.

- Het komt er dus op neer dat de K&C-raad, zonder over criteria te beschikken en ongemotiveerd, een advies heeft geformuleerd dat door het CBS zonder meer is gevolgd.

Vraag:

- In het antwoord op mijn schriftelijke vraag wordt gesteld dat het gebrek aan motivatie van de adviezen van de K&C-raad, de verantwoordelijkheid is van de raad en niet van het CBS. Dat klopt. Maar is het dan niet de taak van het CBS om die motivatie te vragen vooraleer dat advies blindelings te volgen?

- Welke middelen heeft de K&C-raad om de juistheid van de inhoud van een ingediend werkingsverslag, na te trekken?

- Wie onderzoekt de stukken (opgelegd in het reglement) die tot erkenning leiden?”

Erkenning -> lid: Corebusiness = cultuur, indien niet -> ander adviesorgaan

Werkingsverslag -> subsidie op basis van criteria – dienst beoordeelt en legt voor aan adviesraad.


Contact informatie