GR20180524: aanvullende korte agenda

Secretariaat

HP1. Secretariaat - Provinciaal Raadgevend Comité Oost-Vlaanderen -akteneming fusie mandatering burgemeester

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP2. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van cultuur m.b.t. de toekenning van lidmaatschappen

AP3. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. het opmaken van een kadaster van verkeersborden en wegmarkeringen

AP4. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. de onveilige verkeerssituatie voor zwakke weggebruikers in Eichem

AP5. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van ontwikkelingssamenwerking m.b.t. de werking van de dienst en de GROS

AP6. Voorstel van de raadsleden Annelies Van Den Neucker en Bruno Van Der Haeghen tot het invoeren van een parkeersticker voor zorgverleners en artsen

AP7. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over een informatievergadering rond het BPA-Burchtdam

AP8. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de schepen van cultuur naar aanleiding van de goedkeuring van het project BIB-BUS/BAL-Bus


Contact informatie