GR20180426 Punt 7: Secretariaat - afsluiten beheersovereenkomst stad-OCMW - goedkeuring ( datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB);

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling 5/9 - De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

Gelet op het actieplan 5/2/6 – Ninove integreert de ondersteunende diensten van de diverse lokale besturen in één managementondersteunende dienst uit het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove;

Overwegende dat de meerjarenplan van stad Ninove en OCMW Ninove nog tal van doelstellingen, actieplannen en acties bevatten inzake sociaal beleid en inzake samenwerking tussen ondersteunende diensten waarvoor een nauwe samenwerking tussen de stad en het OCMW van Ninove noodzakelijk is;

Overwegende dat de stad en het OCMW van Ninove door middel van een intensieve samenwerking een grotere effectiviteit, meer efficiëntie en een betere dienstverlening voor de bevolking nastreven;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 tot het afsluiten van een beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2017 waarbij de eerder afgesloten beheersovereenkomst werd beëindigd, omwille van een negatieve evaluatie, maar met de vaste afspraak een nieuwe beheersovereenkomst af te sluiten;

Overwegende dat het opportuun is de hernieuwde uitwerking van de samenwerking tussen stad en OCMW vast te leggen in een nieuwe beheersovereenkomst;

Gelet op de bespreking in de integratiegroep op 17 april 2018;

 Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 17 april 2018;

 Besluit:

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)

9 onthoudingen  (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Enig artikel

De beheersovereenkomst voor de samenwerking tussen de stad en het OCMW wordt principieel goedgekeurd.


Contact informatie