GR20180426 Punt 6: Secretariaat - Ninove Welzijn bv cvba - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de statuten van Ninove Welzijn cvba, inzonderheid op artikels 6 en 12;

Overwegende dat de stad in Ninove Welzijn bv cvba Acaciastraat 1 9400 een vertegenwoordiger dient aan te duiden om deel te nemen aan de vergaderingen die Ninove Welzijn bv cvba zal organiseren;

Overwegende dat het past deze voor de duur van deze bestuursperiode aan te stellen;

Gelet op het ontslag van Corinne Vanbelle als gemeenteraadslid;

Gelet op het amendement van Guy D’haeseleer namens de Forza Ninove-fractie om mevrouw Ilse Malfroot voor te dragen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ninove Welzijn;

Gaat over tot de geheime stemming;

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Ilse Malfroot:

Aantal ja-stemmen: 11

Aantal nee-stemmen: 18

Aantal onthoudingen: 2

Aantal stemmen op naam van Annelies Van Den Neucker:

Aantal ja-stemmen: 19

Aantal nee-stemmen: 3

Aantal onthoudingen: 9

Overwegende dat mevrouw Annelies Van Den Neucker de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

Besluit:

Artikel 1

Mevrouw Annelies Van Den Neucker wordt aangesteld als afgevaardigde van de stad Ninove in de algemene vergadering van Ninove Welzijn bv cvba.

Artikel 2

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan Ninove Welzijn bv cvba Acaciastraat 1 9400 Ninove.