GR20180426 Punt 28: Cultuur - nieuwe straatnaam 'Kalvaarstraat' in Voorde - definitieve goedkeuring (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij decreet van 29 november 2002;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2018 waarbij principiële goedkeuring werd gegeven aan de vaststelling van de straatnaam ‘Kalvaarstraat’ voor de nieuwe verkaveling palend aan de Brakelsesteenweg in Voorde;

Overwegende dat de naam ‘Kalvaarstraat’ refereert aan het nabijgelegen kruispunt, dat bekend staat als ‘De Kalvaar’;

Gelet op het openbaar onderzoek, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen, van 19 februari 2018 tot 18 maart 2018, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van het Cultuurforum, via de erfgoedraad;

Gelet op het amendement van raadslid Guy D’haeseleer namens de Forza Ninove-fractie om de straatnaam te wijzigen in ‘Mariaweg’;

Overwegende dit amendement met 11 ja-stemmen (Forza Ninove, raadslid R. Corijn (N-VA), raadslid A. Van Melkebeek (N-VA) en de onafhankelijke raadsleden), 18 nee-stemmen (Open VLD, CD&V en Sp.a-Groen) en 2 onthoudingen (raadslid J. Arents (N-VA en raadslid K. Van Den Driessche (N-VA) niet wordt aanvaard;

Besluit:

met 20 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)

9 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Souffriau Dirk)

Enig artikel

Er wordt definitieve goedkeuring gehecht aan de vaststelling van de straatnaam ‘Kalvaarstraat’ voor de nieuwe verkaveling palend aan de Brakelsesteenweg in Voorde.


Contact informatie