GR20180426 Punt 20: Openbare werken - heraanleg van het kerkplein in de deelgemeente Outer - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek (datum van publicatie 19/06/2018)

Dit agendapunt wordt verdaagd


Contact informatie