GR20180426 Punt 1 : Secretariaat - Westlede - BAV - dinsdag 5 juni 2018 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Westlede;

Gelet op de uitnodiging van 2 maart 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Westlede op dinsdag 5 juni 2018 om 19.00 uur;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

Statutenwijziging

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Westlede.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 5 juni 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.


Contact informatie