GR20180426: korte agenda (incl. aanvullende agenda)

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

1. Secretariaat - Westlede - BAV - dinsdag 5 juni 2018 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

2. Secretariaat - Westlede - AV - dinsdag 5 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

3. Secretariaat - Intergem - AV - donderdag 21 juni 2018 - goedkeuring agenda - verzoek tot verschuiven einddatum Intergem van 9 november 2019 naar 1 april 2019 - statutenwijziging - vaststelling mandaat - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

4. Secretariaat - Ilva - BAV - maandag 25 juni 2018 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

5. Secretariaat - kennisname procedure erkenning als centrumstad of provinciale stad

6. Secretariaat - Ninove Welzijn bv cvba - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

7. Secretariaat - afsluiten beheersovereenkomst stad-OCMW - goedkeuring

Personeelsdienst

8. Personeel - goedkeuring functiebeschrijving financieel directeur

9. Personeel - oproeping kandidaten functie financieel directeur

Burgerzaken

10. Burgerzaken - reglement op de dierenbegraafplaats

Integrale veiligheid

11. GAS - wijziging en coördinatie GAS reglement - goedkeuring

12. GAS - addendum protocolakkoord inbreuken verkeer

13. Integrale veiligheid - aanwijzing GAS-vaststeller

Financiën

14. Gemeentebelastingen - retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal - aanpassing

15. Gemeentebelastingen - retributiereglement op het begraven van stoffelijke overschotten op de dierenbegraafplaats - invoering

16. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

17. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het vernieuwen van het wegdek en plaatsen van RWA-afvoeren in de Oude Eichembaan aangevraagd door Edirjus bvba, Negende Linielaan 46 in 1000 Brussel

18. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en herstellen van de rijweg in de Vinkenstraat

Openbare werken

19. Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Krepelstraat te Denderwindeke - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Solva

20. Openbare werken - heraanleg van het kerkplein in de deelgemeente Outer - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek

21. Openbare werken - heraanleg voetpaden langs de Breeweg te Appelterre-Eichem - goedkeuring bestek - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

22. Openbare werken - aanleggen voetpad in betonstraatstenen en aanleg van een nieuwe KWS-toplaag in de Brusselseheerweg in Neigem - goedkeuring bestek - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

23. Openbare werken - verbeteringswerk aan ingebuisd gedeelte van waterloop nummer 5.136 te Outer - eigendomsruil van de bedding - ontwerp verbeteringswerk - principiële goedkeuring

24. Openbare werken - RioPactproject NIV 3010 - Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Outer en Appelterre-Eichem - goedkeuring onteigeningsakte Denis-Delbaer - goedkeuring vergoeding

Mobiliteit

25. Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - parkeerplaatsen voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's - stadswegen

26. Mobiliteit - Verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan Ninove - Voorlopige vaststelling

27. Mobiliteit - Ninove - Groeneweg - Denderhoutembaan - aanleggen van oversteekplaatsen voor voetgangers - aanleg van rijbaankussens - stadswegen

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

28. Cultuur - nieuwe straatnaam 'Kalvaarstraat' in Voorde - definitieve goedkeuring

29. Cultuur - nieuwe straatnaam 'Kleine Roe' in Pollare - definitieve goedkeuring

Sport

30. Sport - Domeinconcessie cafetaria sporthal Ninove - goedkeuring verlenging met drie jaar

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot oprichting van een werkgroep "werkplaatsen carnaval"

Aanvullende agenda

AP2. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit betreffende de huidige wegenwerken te Ninove centrum

AP3. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van jeugd betreffende de openingsuren van jeugdhuis 'Het Uur'

AP4. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van economie betreffende de KMO-zone in Voorde

AP5. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit betreffende het verdwijnen van zebrapaden in de Eichemstraat


Contact informatie