GR20180426 AP5: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit betreffende het verdwijnen van zebrapaden in de Eichemstraat (datum van publicatie 19/6/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Tot 2013 lagen er zebrapaden in de Eichemstraat.

Toelichting:

De aanleg van zebrapaden is, als ik me niet vergis, een bevoegdheid van de gemeenteraad. Soms wordt er beslist ze aan te brengen, soms om ze te verwijderen. Maar er is dus altijd een beslissing mee gemoeid.

Als er in de Eichemstraat zebrapaden hebben gelegen, dan zijn er 2 opties:

- Ofwel lag het zebrapad er illegaal, zonder gemeenteraadsbeslissing aangebracht

- Ofwel werd het zebrapad er aangebracht na een gemeenteraadsbeslissing

Vraag:

Kan de schepen me zeggen welke van beide mogelijkheden er van toepassing is op de zebrapaden die er in de Eichemstraat hebben gelegen tot voor de heraanleg van de weg?”


Contact informatie