GR20180426 AP3: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van jeugd betreffende de openingsuren van jeugdhuis 'Het Uur' (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

De stad heeft tijdens de vorige bestuursperiode budget vrijgemaakt om in Meerbeke een nieuw jeugdhuis te kunnen aanbieden aan de jeugd die er haar pand was kwijtgeraakt. Dat heft behoorlijk wat geld gekost. Het is de taak van een stad om voorzieningen aan te bieden voor dergelijke initiatieven en daar is dus niets mis mee. Voor zover met die voorzieningen respectvol wordt omgesprongen en de investering toch een minimaal rendement haalt natuurlijk.

Toelichting:

Om één of andere reden blijkt jeugdhuis ‘Het Uur’ de laatste maanden nog nauwelijks open te zijn. Nochtans werden een aantal technische en administratieve problemen die door de N-VA werden aangeklaagd, met hulp van de stad opgelost. Normaal zou er intussen ook meer ondersteuning moeten zijn voor de werking van het jeugdhuis. Allemaal elementen die de medewerkers van het jeugdhuis zouden moeten helpen om bezig te zijn met hun belangrijkste doelstellingen: het jeugdhuis uitbaten en activiteiten organiseren. Niets lijkt minder waar…

Vragen:

- Werd er al iemand aangesteld om de werking van het jeugdhuis (administratief) te ondersteunen?

- Werden intussen alle technische gebreken aan het gebouw opgelost?

- Werd het plat dak hersteld (water kon onder de ramen gewoon binnen lopen)?

- Werkt de verluchtingsinstallatie nu permanent?

- Kan de schepen me vertellen hoeveel vrijdagen het jeugdhuis de eerste 15 weken van dit jaar al is open geweest?

- Kan de schepen me vertellen, ter vergelijking, hoeveel vrijdagen het jeugdhuis de eerste 15 weken van 2017 is open geweest?

- Welke verklaring kan er worden gegeven aan de vaststelling dat het jeugdhuis de laatste weken opvallend weinig open is?”


Contact informatie