GR20180328 punt 7ter: Aanvullend punt raadslid G. D'haeseleer - wijziging commissies

Aanvullend punt op vraag van een raadslid aan de voorzitter van de gemeenteraad

Raadslid Guy D’haeseleer vraagt om in de gemeenteraadscommissies de plaatsvervangers van zijn fractie aan te passen als volgt:

- Guy D’haeseleer te vervangen door Marc Plancke

- Ilse Malfroot te vervangen door Hedwig Steenhout

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 38 en 39;

Gelet op de vraag van raadslid G. D’haeseleer in de zitting van de gemeenteraad van 28 maart 2018 aan de voorzitter van de gemeenteraad om wijzigingen in de gemeenteraadscommissies voor wat betreft de plaatsvervangers van de Forza Ninove-fractie, aan te brengen;

Overwegende dat de Forza Ninove-fractie volgende wijziging in de gemeenteraadscommissie voorstelt:

Commissie Burgerzaken – veiligheid (maandag 19.30)

Effectief Vervanger

Luc Roelandt Marc Plancke

Commissie Onderwijs- wonen (maandag 20.00)

Effectief Vervanger

Luc Roelandt Marc Plancke

Commissie Grondgebiedzaken – openbare werken (dinsdag 20.00 uur)

Effectief Vervanger

Levi Verberckmoes Hedwig Steenhout

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 12 september 2013, 28 januari 2016, 1 maart 2018 en beslissing 7bis van de gemeenteraad van 28 maart 2018 houdende aanpassing van het huishoudelijk reglement, inzonderheid op artikel 40 tot en met 42;

Besluit:

met 27 ja-stemmen

4 onthoudingen

2 niet gestemd

Artikel 1

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt als volgt gewijzigd:

Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie):

Effectief lid Plaatsvervanger

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Michel Casteur

- Jannick Violon (Open VLD) - Michel Casteur

- Bruno Van Der Haeghen (Open VLD) - Annelies Van Den Neucker

- Ilse Malfroot (Forza Ninove) - Levi Verberckmoes

- Luc Roelandt (Forza Ninove) - Marc Plancke

- Femke D’Hondt (Forza Ninove) - Gerd Rassaerts

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Misja De Ridder (Sp.a-Groen) - Stijn Vermassen

- Jacques Timmermans (Sp.a-Groen) - Stijn Vermassen

- Octaaf Van Ongeval (CD&V) - Freddy Van Eeckhout

Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Annelies Van Den Neucker

- Jannick Violon (Open VLD) - Michel Casteur

- Bruno Van Der Haeghen (Open VLD) - Annelies Van Den Neucker

- Ilse Malfroot (Forza Ninove) - Levi Verberckmoes

- Luc Roelandt (Forza Ninove) - Marc Plancke

- Femke D’Hondt (Forza Ninove) - Gerd Rassaerts

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Misja De Ridder (Sp.a-Groen) - Jacques Timmermans

- Stijn Vermassen (Sp.a-Groen) - Jacques Timmermans

- Octaaf Van Ongeval (CD&V) - Freddy Van Eeckhout

Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken:

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Yannick Violon

- Michel Casteur (Open VLD) - Yannick Violon

- Annelies Van Den Neucker (Open VLD) - Bruno Van Der Haeghen

- Gerd Rassaerts (Forza Ninove) - Femke D’Hondt

- Levi Verberckmoes (Forza Ninove) - Hedwig Steenhout

- Marc Plancke (Forza Ninove) - Guy D’haeseleer

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Jacques Timmermans (Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Freddy Van Eeckhout (CD&V) - Octaaf Van Ongeval

Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Yannick Violon

- Michel Casteur (Open VLD) - Bruno Van Der Haeghen

- Annelies Van Den Neucker (Open VLD) - Bruno Van Der Haeghen

- Gerd Rassaerts (Forza Ninove) - Femke D’Hondt

- Levi Verberckmoes (Forza Ninove) - Hedwig Steenhout

- Marc Plancke (Forza Ninove) - Guy D’haeseleer

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Stijn Vermassen (Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Jacques Timmermans (Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Freddy Van Eeckhout (CD&V) - Octaaf Van Ongeval

Artikel 2

De beslissingen van de gemeenteraad van 5 maart 2015, 28 januari 2016, 24 mei 2017, 25 januari 2018, 1 maart 2018 en de beslissing 7bis van de gemeenteraad van 28 maart 2018 houdende samenstelling van de gemeenteraadscommissies worden opgeheven.


Contact informatie