GR20180328 punt 7bis: Secretariaat - gemeenteraadscommissies - wijziging

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 38 en 39;

Gelet op de e-mail van 14 maart 2018 van de voorzitter van de gemeenteraad waarbij hij meldt dat ingevolge de wijzigingen in de N-VA-fractie, de verdeling in de gemeenteraadscommissies van de partijleden van de N-VA-fractie moet aangepast worden;

Overwegende dat de N-VA-fractie volgende wijziging in de gemeenteraadscommissie voorstelt:

Commissie Burgerzaken – veiligheid (maandag 19.30)

Effectief Vervanger

Joost Arents /

Kurt Van Den Driessche /

Commissie Onderwijs- wonen (maandag 20.00)

Effectief Vervanger

Joost Arents /

Kurt Van Den Driessche /

Commissie Personeel – financiën (dinsdag 19.30 uur)

Effectief Vervanger

Joost Arents /

Kurt Van Den Driessche /

Commissie Grondgebiedzaken – openbare werken (dinsdag 20.00 uur)

Effectief Vervanger

Joost Arents /

Kurt Van Den Driessche /

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 12 september 2013 en 28 januari 2016 houdende aanpassing van het huishoudelijk reglement, inzonderheid op artikel 40 tot en met 42;

Gelet op het voorstel van raadslid G. D’haeseleer namens de Forza Ninove-fractie om dit agendapunt uit te stellen;

Dit voorstel wordt met 13 ja-stemmen, 15 nee-stemmen en 4 onthoudingen niet aanvaard;

Besluit:

met 16 ja-stemmen

5 nee-stemmen

10 onthoudingen

2 niet gestemd

Artikel 1

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt als volgt gewijzigd:

Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie):

Effectief lid Plaatsvervanger

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Michel Casteur

- Jannick Violon (Open VLD) - Michel Casteur

- Bruno Van Der Haeghen (Open VLD) - Annelies Van Den Neucker

- Ilse Malfroot (Forza Ninove) - Levi Verberckmoes

- Luc Roelandt (Forza Ninove) - Guy D’haeseleer

- Femke D’Hondt (Forza Ninove) - Gerd Rassaerts

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Misja De Ridder (Sp.a-Groen) - Stijn Vermassen

- Jacques Timmermans (Sp.a-Groen) - Stijn Vermassen

- Octaaf Van Ongeval (CD&V) - Freddy Van Eeckhout

Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Annelies Van Den Neucker

- Jannick Violon (Open VLD) - Michel Casteur

- Bruno Van Der Haeghen (Open VLD) - Annelies Van Den Neucker

- Ilse Malfroot (Forza Ninove) - Levi Verberckmoes

- Luc Roelandt (Forza Ninove) - Guy D’haeseleer

- Femke D’Hondt (Forza Ninove) - Gerd Rassaerts

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Misja De Ridder (Sp.a-Groen) - Jacques Timmermans

- Stijn Vermassen (Sp.a-Groen) - Jacques Timmermans

- Octaaf Van Ongeval (CD&V) - Freddy Van Eeckhout

Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken:

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Yannick Violon

- Michel Casteur (Open VLD) - Yannick Violon

- Annelies Van Den Neucker (Open VLD) - Bruno Van Der Haeghen

- Gerd Rassaerts (Forza Ninove) - Femke D’Hondt

- Levi Verberckmoes (Forza Ninove) - Hedwig Steenhout

- Marc Plancke (Forza Ninove) - Guy D’haeseleer

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Jacques Timmermans (Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Freddy Van Eeckhout (CD&V) - Octaaf Van Ongeval

Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

- Dirk Vanderpoorten (Open VLD) - Yannick Violon

- Michel Casteur (Open VLD) - Bruno Van Der Haeghen

- Annelies Van Den Neucker (Open VLD) - Bruno Van Der Haeghen

- Gerd Rassaerts (Forza Ninove) - Femke D’Hondt

- Levi Verberckmoes (Forza Ninove) - Ilse Malfroot

- Marc Plancke (Forza Ninove) - Guy D’haeseleer

- Joost Arents (N-VA) - /

- Kurt Van Den Driessche (N-VA) - /

- Stijn Vermassen (Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Jacques Timmermans (Sp.a-Groen) - Misja De Ridder

- Freddy Van Eeckhout (CD&V) - Octaaf Van Ongeval

Artikel 2

De beslissingen van de gemeenteraad van 5 maart 2015, 28 januari 2016, 24 mei 2017, 25 januari 2018 en 1 maart 2018 houdende samenstelling van de gemeenteraadscommissies worden opgeheven.


Contact informatie