GR20180328 punt 18: Mobiliteit - Appelterre - Eichemstraat - indelen in parkeervakken - verkeerssignalisatie - stadswegen - goedkeuring

Dit agendapunt wordt verdaagd.


Contact informatie