GR20180328 punt 15: Financiële dienst - AGB Ninove - prijssubsidiereglement 1 februari 2018 tot en met 28 februari 2018 - goedkeuring

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 waarin de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, afgekort AGB Ninove, werden goedgekeurd;

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 door de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering op 16 september 2005;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2017 waarin het prijssubsidiereglement tot en met 31 januari 2018 werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2018 houdende goedkeuring van de wijziging 4 aan het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2018 houdende kennisname van het budget 2018 van het AGB Ninove;

Overwegende dat door de laattijdige goedkeuring van het budget er geen mogelijkheid was tot goedkeuren van een nieuw prijssubsidiereglement;

Overwegende dat het wenselijk is om het goedgekeurde prijssubsidiereglement van 26 oktober 2017 te verlengen van 1 februari 2018 tot en met 28 februari:

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

3 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Souffriau Dirk)

3 onthoudingen (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Vanderpoorten Veerle)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verlenging goed van het prijssubsidiereglement van 26 oktober 2017, ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, voor de periode van 1 februari 2018 tot en met 28 februari 2018.

Artikel 2

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove, Parklaan 3, 9400 Ninove.


Contact informatie