GR20180328 punt 13: Personeel - goedkeuren publicatiebericht algemeen directeur

De raad

Het college

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 maart 2018;

Gelet op de vacant verklaring en aanleg wervingsreserve voor de functie van algemeen directeur op de gemeenteraad van 28 maart 2018;

Gelet op de goedgekeurde functiebeschrijving van algemeen directeur op de gemeenteraad van 28 maart 2018;

Gelet op het advertentiebericht dat werd voorbereid door Poolstok;

Overwegende dat de advertentie via volgende kanalen zal gepubliceerd worden:

- Website stad Ninove

- VVSG en Poolstok: € 595,00 exclusief BTW

- Stepstone: € 470,00 exclusief BTW

- Linkedin: € 275,00 exclusief BTW

- VDAB: gratis

- Jobat De Standaard en het Nieuwsblad Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant: € 3670,00 exclusief BTW

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2017, op de algemene rekening 613014 van het beleidsitem 011200 en de actie 5/2/1/1: Ninove voert een modern HRM-beleid met bijzondere aandacht voor de integratie van de ondersteunende diensten van stad en OCMW;

Besluit:

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)

4 nee-stemmen (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Vanderpoorten Veerle, Souffriau Dirk)

8 onthoudingen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Enig artikel

De publicatie van de vacature voor algemeen directeur wordt goedgekeurd.


Contact informatie