GR20180328 punt 10: Personeel - intrekking besluit vacant verklaren en aanleg wervingsreserve stadssecretaris

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2017 betreffende het vacant verklaren van de functie van stadssecretaris en het aanleg van een wervingsreserve;

Gelet op het decreet lokaal bestuur dat op 15 februari 2018 werd gepubliceerd in het staatsblad en 10 dagen later in werking is getreden;

Gelet op de overgangsbepalingen van het decreet lokaal bestuur;

Overwegende dat het decreet lokaal bestuur voorschrijft een algemeen directeur aan te stellen;

Besluit:

met 24 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

8 onthoudingen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2017 betreffende het vacant verklaren en aanleg wervingsreserve stadssecretaris wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie