GR20180301 Punt 4. Secretariaat - samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het ontslag van raadslid Jean-Pierre Van Oudenhove; 

Overwegende dat raadslid Van Oudenhove in de gemeenteraadszitting van heden wordt vervangen door de heer Luc Roelandt; 

Gelet op de e-mail van 15 februari 2018 van raadslid Guy D’haeseleer waarbij hij vraagt om ingevolge de vervangingen, de verdeling in de gemeenteraadscommissies van de partijleden van de Forza Ninove-fractie aan te passen; 

Overwegende dat de Forza Ninove-fractie volgende wijziging in de gemeenteraadscommissie voorstelt: 

Commissie Burgerzaken – veiligheid (maandag 19.30) 

Effectief                                   Vervanger

Ilse Malfroot                            Levi Verberckmoes

Luc Roelandt                           Guy D'haeseleer

Femke D’Hondt                        Gerd Rassaerts 

Commissie Onderwijs- wonen (maandag 20.00) 

Effectief                                   Vervanger

Ilse Malfroot                            Levi Verberckmoes

Luc Roelandt                           Guy D'haeseleer

Femke D’Hondt                        Gerd Rassaerts

 

Commissie Personeel – financiën (dinsdag 19.30 uur) 

Effectief                                   Vervanger

Gerd Rassaerts                        Femke D’Hondt

Levi Verberckmoes                  Hedwig Steenhout

Marc Plancke                           Guy D'haeseleer

 

Commissie Grondgebiedzaken – openbare werken (dinsdag 20.00 uur) 

Effectief                                   Vervanger

Gerd Rassaerts                        Femke D’Hondt

Levi Verberckmoes                  Hedwig Steenhout

Marc Plancke                           Guy D'haeseleer 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 12 september 2013 en 28 januari 2016 houdende aanpassing van het huishoudelijk reglement, inzonderheid op artikel 40 tot en met 42; 

Besluit:

met éénparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt als volgt gewijzigd: 

  1. Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie): 

Effectief lid                                                            Plaatsvervanger

 

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Michel Casteur

-       Jannick Violon (Open VLD)                               - Michel Casteur

-       Bruno Van Der Haeghen (Open VLD)               - Annelies Van Den Neucker

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)                            - Levi Verberckmoes

-       Luc Roelandt (Forza Ninove)                            - Guy D’haeseleer

-       Femke D’Hondt (Forza Ninove)                        - Gerd Rassaerts

-       Rudy Corijn (N-VA)                                          - Antoine Van Melkebeek

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)                       - Joost Arents

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)                          - Stijn Vermassen

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Stijn Vermassen

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)                             - Freddy Van Eeckhout

 

  1. Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Annelies Van Den Neucker

-       Jannick Violon (Open VLD)                               - Michel Casteur

-       Bruno Van Der Haeghen (Open VLD)               - Annelies Van Den Neucker

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)                            - Levi Verberckmoes

-       Luc Roelandt (Forza Ninove)                            - Guy D’haeseleer

-       Femke D’Hondt (Forza Ninove)                        - Gerd Rassaerts

-       Antoine Van Melkebeek (N-VA)                        - Rudy Corijn

-       Joost Arents (N-VA)                                         - Kurt Van Den Driessche

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)                          - Jacques Timmermans

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)                        - Jacques Timmermans

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)                             - Freddy Van Eeckhout

 

  1. Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken:

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Yannick Violon

-       Michel Casteur (Open VLD)                              - Yannick Violon

-       Annelies Van Den Neucker (Open VLD)            - Bruno Van Der Haeghen

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)                        - Femke D’Hondt

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)                  - Hedwig Steenhout

-       Marc Plancke (Forza Ninove)                           - Guy D’haeseleer

-       Rudy Corijn (N-VA)                                          - Antoine Van Melkebeek

-       Joost Arents (N-VA)                                         - Kurt Van Den Driessche

-       Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen)                        - Misja De Ridder

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Misja De Ridder

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)                          - Octaaf Van Ongeval

 

  1. Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Yannick Violon

-       Michel Casteur (Open VLD)                              - Bruno Van Der Haeghen

-       Annelies Van Den Neucker (Open VLD)            - Bruno Van Der Haeghen

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)                        - Femke D’Hondt

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)                  - Ilse Malfroot

-       Marc Plancke (Forza Ninove)                           - Guy D’haeseleer

-       Antoine Van Melkebeek (N-VA)                        - Rudy Corijn

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)                       - Joost Arents

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)                        - Misja De Ridder

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Misja De Ridder

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)                          - Octaaf Van Ongeval 

Artikel 2 

De beslissingen van de gemeenteraad van 5 maart 2015, 28 januari 2016, 24 mei 2017 en 25 januari 2018 houdende samenstelling van de gemeenteraadscommissies worden opgeheven.