GR20180301 Punt 28. Mobiliteit - Meerbeke - Hemelrijk - Brielstraat - snelheidsremmende objecten - straat indelen in parkeervakken - stadswegen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat er in de Brielstraat en Hemelrijk te Meerbeke op regelmatige tijdstippen veel te snel wordt gereden;

Overwegende dat de Politie hier op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles uitvoert;

Overwegende dat om verkeersveilige redenen het aangewezen is de volgende maatregelen in te voeren:

Plaatsen van snelheidsremmende objectenInrichten van parkeervakken

Overwegende dat bij de ontworpen inrichting en de inplanting van de parkeervakken rekening wordt gehouden met volgende factoren: inritten, busverkeer, bochten enz;

Overwegende dat er op 17 oktober 2017 een infovergadering werd georganiseerd waarbij een plan werd voorgesteld en waarbij voor het uiteindelijke plan zo veel mogelijk rekening werd gehouden met de opmerkingen van de bewoners;

Overwegende dat het wenselijk is de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 inzake de invoering van een tonnagebeperking van 3,5 ton in Hemelrijk, Brielstraat en Beneden Hemelrijk te Meerbeke op te heffen;

Overwegende dat het aangewezen is op volgende locaties de toegang te verbieden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening:

Brielstraat ter hoogte van het kruispunt met de Edingsesteenweg (N255)Brielstraat ter hoogte van Bosveld 2aHemelrijk ter hoogte van het kruispunt met de Halsesteenweg (N28)Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 125Hemelrijk net voorbij het kruispunt met Beneden Hemelrijk komende uit de richting van de Halsesteenweg (afdeling 4, sectie A, nr. 700E)Hemelrijk ter hoogte van het kruispunt met Schalkem, in beide rijrichtingen.

Signalisatie: Verbodsbord C21, 3,5 ton met onderbord uitgezonderd plaatselijke bediening

Overwegende dat het wenselijk is volgende maatregel in te voeren:

Plaatsen van snelheidsremmende objecten en dit op volgende locaties:

- Hemelrijk rechtover huisnummer 141, ter hoogte van huisnummer 137 en rechtover huisnummer 135A

- Hemelrijk tussen huisnummer 89 en aardeweg en huisnummer 85

- Brielstraat grens van huisnummer 47 en 49, rechtover huisnummer 51 en ter hoogte van Hemelrijk huisnummer 231

- Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 189 en huisnummer 187 op de perceelsgrens tussen 189 en 187, overkant rijweg.

Overwegende dat de voorrangsregeling ter hoogte van de hierboven vermelde snelheidsremmende objecten zal aangeduid worden door de voorrangsborden B21 en B19.

Overwegende dat het wenselijk is op volgende locaties in Hemelrijk te Meerbeke parkeervakken in te richten:

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 12 (1 parkeerplaats)

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 16 en huisnummer 18 (2 parkeerplaatsen)

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 20 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 39 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 17 (4 parkeerplaatsen)

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 15 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 45 meter

Hemelrijk tussen huisnummer 60 en huisnummer 62 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 6 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 43 en huisnummer 41 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 12 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 88 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 12 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 96 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 6 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 130 en huisnummer 132 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 6 meter

Overwegende dat het wenselijk is om in Hemelrijk te Meerbeke op volgende locaties parkeervakken in te richten:

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 24 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a met, onderbord type Xa 10 meter, opschrift van maandag tot zaterdag van 9u tot 18 u, maximum 30 minuten.

Overwegende dat het wenselijk is op volgende locaties in de Brielstraat te Meerbeke parkeervakken in te richten:

Brielstraat ter hoogte van huisnummer 9 (1 parkeerplaats)

Signalisatie: E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 6 meter

Brielstraat huisnummer 2G (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie: E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 12 meter

Brielstraat ter hoogte van huisnummer 8 (1 parkeerplaats)

Signalisatie: E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 6 meter

Overwegende dat het wenselijk is in Hemelrijk en de Brielstraat te Meerbeke een witte onderbroken lijn aan te brengen in het midden van de rijbaan en dit op volgende locaties:

- Hemelrijk tussen huisnummer 133 en huisnummer 117

- Brielstraat vanaf huisnummer 41 tot huisnummer 31

- Brielstraat tussen huisnummer 23-25 tot aan de woning huisnummer 11

Overwegende dat het wenselijk is om ter hoogte van het kruispunt Bosveld met de Brielstraat te Meerbeke het verkeersbord B1 te plaatsen;

Overwegende dat het wenselijk is bij het inrijden van de Brielstraat te Meerbeke komende van de Edingsesteenweg (N255) ter hoogte van huisnummer 222 het verkeersbord B15f geplaatst.

Overwegende dat het wenselijk is in de Brielstraat en Hemelrijk te Meerbeke op volgende locaties parkeerverbod in te voeren:

Hemelrijk op perceelsgrens huisnummer 231 en huisnummer 229 tot voor de aardeweg Kleiveldstraat.Hemelrijk rechtover huisnummer 189 tot en met rechtover huisnummer 229.Hemelrijk, voorbij kruispunt Kleiveldstraat tot voor Oud-Hemelrijk.Voorbij kruispunt Oud-Hemelrijk tot voor kruispunt Oud-Hemelrijk-Beneden Hemelrijk.Hemelrijk perceelsgrens huisnummer 141 en huisnummer 143 tot voor het kruispunt Schalkem.

Signalisatie:

Parkeerverbod E1 met onderbord type Xa

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie (adviserend orgaan) van woensdag 10 mei 2017 om in de Brielstraat/Hemelrijk te Meerbeke volgende maatregelen in te voeren: aanbrengen middenbelijning en parkeervakken, snelheidsremmende objecten dit zoals aangeduid op het detailplan;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 13 juni 2017 waarbij het verslag van de verkeerscommissie van woensdag 10 mei 2017 goedgekeurd werd waaronder ook punt 8, Brielstraat/Hemelrijk te Meerbeke;

Gelet op het gunstig advies van vrijdag 14 juli 2017 van de Lijn Oost-Vlaanderen;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

5 nee-stemmen (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Souffriau Dirk)

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 inzake de invoering van een tonnagebeperking van 3,5 ton in Hemelrijk, Brielstraat en Beneden Hemelrijk te Meerbeke wordt opgeheven.

Artikel 2

Op volgende locaties wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening:

Brielstraat ter hoogte van het kruispunt met de Edingsesteenweg (N255)Brielstraat ter hoogte van Bosveld 2AHemelrijk ter hoogte van het kruispunt met de Halsesteenweg (N28)Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 125Hemelrijk net voorbij het kruispunt met Beneden Hemelrijk komende uit de richting van de Halsesteenweg (afdeling 4, sectie A, nr. 700E)Hemelrijk ter hoogte van kruispunt met Schalkem in beide rijrichtingen

Signalisatie: Verbodsbord C21, 3,5 ton met onderbord uitgezonderd plaatselijke bediening

Artikel 3

In Hemelrijk en de Brielstraat te Meerbeke worden de volgende snelheidsremmende objecten geplaatst:

- Hemelrijk rechtover huisnummer 141, ter hoogte van huisnummer 137 en rechtover huisnummer 135A

- Hemelrijk tussen huisnummer 89 en aardeweg en huisnummer 85

- Brielstraat grens van huisnummer 47 en 49, rechtover huisnummer 51 en ter hoogte van Hemelrijk huisnummer 231

- Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 189 en huisnummer 187 op de perceelsgrens tussen 189 en 187, overkant rijweg.

De voorrangsregeling ter hoogte van de hierboven vermelde snelheidsremmende objecten zal aangeduid worden door de voorrangsborden B21 en B19.

Artikel 4

In Hemelrijk te Meerbeke worden op volgende locaties parkeervakken ingericht:

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 12 (1 parkeerplaats)

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 16 en huisnummer 18 (2 parkeerplaatsen)

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 20 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 39 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 17 (4 parkeerplaatsen)

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 15 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 45 meter

Hemelrijk tussen huisnummer 60 en huisnummer 62 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 6 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 43 en huisnummer 41 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 12 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 88 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 12 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 96 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa 6 meter

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 130 en huisnummer 132 (1 parkeerplaats)

Signalisatie:

E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 6 meter

Artikel 5

In de Hemelrijk te Meerbeke worden op volgende locaties parkeervakken ingericht:

Hemelrijk ter hoogte van huisnummer 24 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

E9a met, onderbord type Xa 10 meter, opschrift van maandag tot zaterdag van 9u tot 18 u, maximum 30 minuten.

Artikel 6

In de Brielstraat te Meerbeke worden op volgende locaties parkeervakken ingericht:

Brielstraat ter hoogte van huisnummer 9 (1 parkeerplaats)

Signalisatie: E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 6 meter

Brielstraat huisnummer 2G (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie: E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 12 meter

Brielstraat ter hoogte van huisnummer 8 (1 parkeerplaats)

Signalisatie: E9a (parkeren toegelaten) type Xa met onderbord 6 meter

Artikel 7

In Hemelrijk te Meerbeke wordt vanaf de hoek met de Halsesteenweg (N28) tot net voor de poort met de woning huisnummer 10 gele markeringen aangebracht op de boordstenen.

Signalisatie: gele markeringen op de boordstenen

Artikel 8

In Hemelrijk en de Brielstraat te Meerbeke wordt er een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan en dit op volgende locaties:

- Hemelrijk tussen huisnummer 133 en huisnummer 117

- Brielstraat vanaf huisnummer 41 tot huisnummer 31

- Brielstraat tussen huisnummer 23-25 tot aan de woning huisnummer 11

Signalisatie:

Markering van een aslijn in de vorm van een onderbroken witte streep

Artikel 9

Ter hoogte van het kruispunt Bosveld met de Brielstraat te Meerbeke wordt het verkeersbord B1 geplaatst.

Bij het inrijden van de Brielstraat te Meerbeke komende van de Edingsesteenweg (N255) wordt ter hoogte van huisnummer 222 het verkeersbord B15f geplaatst.

Artikel 10

In de Brielstraat en Hemelrijk te Meerbeke wordt op de volgende locaties parkeerverbod ingevoerd:

Hemelrijk op perceelsgrens huisnummer 231 en huisnummer 229 tot voor de aardeweg Kleiveldstraat.Hemelrijk rechtover huisnummer 189 tot en met rechtover huisnummer 229.Hemelrijk, voorbij kruispunt Kleiveldstraat tot voor Oud-Hemelrijk.Voorbij kruispunt Oud-Hemelrijk tot voor kruispunt Oud-Hemelrijk-Beneden Hemelrijk.Hemelrijk perceelsgrens huisnummer 141 en huisnummer 143 tot voor het kruispunt Schalkem.

Signalisatie:

Parkeerverbod E1 met onderbord type Xa

Artikel 11

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit en ter kennisgeving aan de Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie