GR20180301 Punt 21. Huisvesting - lokaal toewijzingsreglement voor 65+ - adreswijzigingen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het lokaal woonoverleg van 3 januari 2018 waarbij de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn gevraagd heeft om de bijlage met adressen gelinkt aan het lokaal toewijzingsreglement voor 65+, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november 2017, te wijzigen; 

Overwegende dat het gaat om de schrapping van de adressen Fonteinstraat 35D en Fonteinstraat E in Okegem en toevoeging van de adressen Polderbaan 22 bus 1 en 2 in Ninove; 

Overwegende dat de wijziging van adressen wordt gevraagd omdat 65-plussers dichter bij het centrum van de stad willen wonen, kleinere entiteiten verkiezen en de appartementen in Polderbaan 22 bus 1 en 2 in Ninove beter zijn aangepast aan de noden van een 65-plusser; 

Overwegende dat er geen opmerkingen werden gegeven op de vraag van SHM Ninove Welzijn voor wijziging van bovenvermelde adressen; 

Besluit:

met éénparigheid van stemmen 

Artikel 1 

In het lokaal toewijzingsreglement voor 65+ wordt de bijlage met de adreslijst als volgt aangepast: 

Adreslijst van woningen met voorrang 65+ : 

SHM Ninove Welzijn 

Okegem:

      Fonteinstraat 35

      Fonteinstraat 35A

      Fonteinstraat 35B

      Fonteinstraat 35C

 

Ninove:

      Polderbaan 22 bus 1

      Polderbaan 22 bus 2

 

SHM Denderstreek

 

Ninove:

      Armand De Riemaeckerstraat 2 bus 1

      Armand De Riemaeckerstraat 2 bus 2

      Armand De Riemaeckerstraat 4 bus 1

      Armand De Riemaeckerstraat 4 bus 2

      Armand De Riemaeckerstraat 6 bus 1

      Armand De Riemaeckerstraat 6 bus 2

      Geraardsbergsestraat 30

      Geraardsbergsestraat 30 bus 6

      Geraardsbergsestraat 30 A

      Geraardsbergsestraat 30 B

      Geraardsbergsestraat 30 B bus 7

      Preulegem 39

      Preulegem 39 bus 4

      Preulegem 41

      Preulegem 41 bus 6

 

Outer:

      Karekietlaan 1

      Karekietlaan 3

 

Aspelare:

      Burgemeester Berlengeestraat 1

      Burgemeester Berlengeestraat 3

 

Okegem:

      Professor Van Vaerenberghstraat 88

      Professor Van Vaerenberghstraat 90

     

Artikel 2 

De nieuwe adreslijst wordt na goedkeuring op de gemeenteraad doorgestuurd naar de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D in 1000 Brussel.

 

Artikel 3 

Wonen Vlaanderen bereidt het dossier verder voor en stuurt het door voor goedkeuring naar de minister van Wonen. Na goedkeuring door de minister wordt het reglement opgestuurd naar de Afdeling Toezicht van het agentschap Wonen Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22 in 1000 Brussel.


Contact informatie