GR20180301 AP2. Interpellatie van raadslid Joost Arents aangaande de communicatie tussen de politie, de stad en de Bin's

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

“Toelichting:

Jullie herinneren zich dat het oprichten van BIN’s door een interpellatie van onze fractie, unaniem werd goedgekeurd.

Ondertussen zijn reeds 8 Bin’s opgericht wat wij ten zeerste waarderen. Dit betekent dat de burger zich betrokken voelt om de veiligheid in onze stad te bewaken. Binnen ons bestuur zijn er ook verschillende mensen actief binnen BIN’s.

Motivatie:

In het evaluatierapport van de BIN’s van 20/12/2017 lees ik dat de communicatie niet altijd vlot loopt. We hebben er zeker begrip voor dat iets wat opgestart wordt de nodige proeftijd moet doorlopen maar de communicatie is nu toch wel iets zeer belangrijk. Niet alleen om de nodige resultaten te boeken, maar ook om de vrijwilligers/leden en coördinatoren van de BIN’s gemotiveerd te houden en zij het resultaat van hun inzet zien.

Vandaar volgende vragen aan de burgemeester:

Hoe komt het dat er communicatieproblemen waren tussen de politie en de Bin coördinatoren?

Zijn die er nog steeds?

Klopt het dat de optimalisatie van de communicatie een bemanningsprobleem is? Zoja, hoe kan dit in korte termijn opgelost worden?

Kan de persoon die de stadswachten aanstuurt hierin bijdragen?

In het ENOXUS programma werd Ninove onderverdeeld in linker en rechteroever. Zijn intussen alle straatnamen ingegeven en is hier ook de nodige communicatie voor verspreid? Wanneer wordt het eerste testbericht uitgestuurd?

Bij het plaatsen van de BIN borden voor het BIN Appelterre bleek de fysiek afgebakende zone veel groter dan de zone waarin mensen over het ontstaan en/of oprichten van een BIN, werden ingelicht. Zijn die straten intussen toegevoegd aan het BIN Appelterre en werden alle inwoners binnen die zone al geïnformeerd?


Contact informatie