GR20180125 Punt 4. Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3; 

Gelet op het ontslag van raadslid Corinne Vanbelle, waarvan akte genomen; 

Overwegende dat mevrouw Annelies Van Den Neucker de eerstvolgende opvolger is en bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen; 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Annelies Van Den Neucker; 

Besluit: 

Artikel 1 

Mevrouw Annelies Van Den Neucker legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

Artikel 2 

Mevrouw Annelies Van Den Neucker treedt in de vervanging van raadslid Corinne Vanbelle.


Contact informatie