GR20180125 Punt 7. Secretariaat - Intergem - Voordracht lid van het regionaal bestuurscomité

Overwegende dat de stad is aangesloten bij Intergem; 

Gelet op de brief van Intergem van 29 oktober 2012 houdende voordracht van kandidaat-mandatarissen ingevolge vernieuwing van gemeenteraden; 

Overwegende dat de stad Ninove een lid kan voordragen voor het regionaal bestuurscomité; 

Overwegende dat er zes leden per regionaal comité zijn;

Overwegende dat Ninove deel uitmaakt van het regionaal bestuurscomité Zuid dat uit 12 gemeenten bestaat: Aalst, Affligem, Bever, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lierde, Ninove en Zottegem; 

Overwegende dat de voordracht gebeurt door de gemeenteraad, maar dat omwille van het beperkt aantal mandaten de algemene vergadering toe wijst; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 maart 2013 waarin mevrouw Corinne Vanbelle voorgedragen wordt als lid voor het regionaal bestuurscomité;

Gelet op het ontslag van mevrouw Corinne Vanbelle als gemeenteraadslid;

Overwegende dat er een opvolger dient aangeduid te worden; 

Gaat over tot geheime stemming; 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft: 

Lid regionaal bestuurscomité:

Aantal aanwezige gemeenteraadsleden: 27

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 26

Aantal uitgebrachte stemmen: 26

Aantal stemmen op naam van Annelies Van Den Neucker: 24

Aantal onthoudingen: 2

Aantal niet-gestemd: 1 

Besluit: 

met éénparigheid van stemmen  

Artikel 1 

Mevrouw Annelies Van Den Neucker wordt voorgedragen als lid voor het regionaal bestuurscomité van Intergem. 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing zal in tweevoud worden opgestuurd aan Intergem, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.


Contact informatie