GR20180125 Punt 5.1.Secretariaat - samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de e-mail van 26 november 2017 van raadslid Corinne Vanbelle waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid; 

Overwegende dat raadslid Corinne Vanbelle deel uitmaakte van de gemeenteraadscommissies beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken en beleidsdomein grondgebiedzaken; 

Overwegende dat mevrouw Vanbelle als gemeenteraadslid wordt vervangen door mevrouw Annelies Van Den Neucker die in zitting van heden de eed aflegde in handen van de voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de Open VLD-fractie volgende wijziging in de gemeenteraadscommissie voorstelt:

-       Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken:

°Annelies Van Den Neucker, als effectief lid in de plaats van Corinne Vanbelle

-       Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

°Annelies Van Den Neucker, als effectief lid in de plaats van Corinne Vanbelle; 

-       Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie):

°Annelies Van Den Neucker, als plaatsvervangend lid in de plaats van Corinne Vanbelle

-       Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

°Annelies Van Den Neucker, als plaatsvervangend lid in de plaats van Corinne Vanbelle; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 12 september 2013 en 28 januari 2016 houdende aanpassing van het huishoudelijk reglement, inzonderheid op artikel 40 tot en met 42; 

Besluit: 

met éénparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt als volgt gewijzigd: 

  1. Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie):

 

Effectief lid                                                            Plaatsvervanger

 

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Michel Casteur

-       Jannick Violon (Open VLD)                               - Michel Casteur

-       Bruno Van Der Haeghen (Open VLD)               - Annelies Van Den Neucker

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)                            - Marc Plancke

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)                        - Levi Verberckmoes

-       Femke D’Hondt (Forza Ninove)                        - Gerd Rassaerts

-       Rudy Corijn (N-VA)                                          - Antoine Van Melkebeek

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)                       - Joost Arents

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)                          - Stijn Vermassen

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Stijn Vermassen

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)                             - Freddy Van Eeckhout

 

  1. Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Annelies Van Den Neucker

-       Jannick Violon (Open VLD)                               - Michel Casteur

-       Bruno Van Der Haeghen (Open VLD)               - Annelies Van Den Neucker

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)                            - Marc Plancke

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)                        - Levi Verberckmoes

-       Femke D’Hondt (Forza Ninove)                        - Gerd Rassaerts

-       Antoine Van Melkebeek (N-VA)                        - Rudy Corijn

-       Joost Arents (N-VA)                                         - Kurt Van Den Driessche

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)                          - Jacques Timmermans

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)                        - Jacques Timmermans

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)                             - Freddy Van Eeckhout

 

  1. Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken:

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Yannick Violon

-       Michel Casteur (Open VLD)                              - Yannick Violon

-       Annelies Van Den Neucker (Open VLD)            - Bruno Van Der Haeghen

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)                  - Ilse Malfroot

-       Marc Plancke (Forza Ninove)                           - Guy D’haeseleer

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)                        - Guy D’haeseleer

-       Rudy Corijn (N-VA)                                          - Antoine Van Melkebeek

-       Joost Arents (N-VA)                                         - Kurt Van Den Driessche

-       Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen)                        - Misja De Ridder

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Misja De Ridder

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)                          - Octaaf Van Ongeval

 

  1. Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)                      - Yannick Violon

-       Michel Casteur (Open VLD)                              - Bruno Van Der Haeghen

-       Annelies Van Den Neucker (Open VLD)            - Bruno Van Der Haeghen

-       Marc Plancke (Forza Ninove)                           - Guy D’haeseleer

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)                        - Femke D’Hondt

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)                  - Ilse Malfroot

-       Antoine Van Melkebeek (N-VA)                        - Rudy Corijn

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)                       - Joost Arents

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)                        - Misja De Ridder

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)                - Misja De Ridder

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)                          - Octaaf Van Ongeval  

Artikel 2 

De beslissingen van de gemeenteraad van 5 maart 2015, 28 januari 2016 en 24 mei 2017 houdende samenstelling van de gemeenteraadscommissies worden opgeheven.


Contact informatie