GR20180125 Punt 25. Sport - overeenkomst Omloop Het Nieuwsblad tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de éénparige goedkeuring van de gemeenteraad van 22 juni 2017 van het voorstel om de aankomst van de Omloop het Nieuwsblad in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 in Ninove (Meerbeke) te laten plaatsvinden;

Overwegende dat het wenselijk is om de nodige afspraken tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV, rechtenhouder van de wielerwedstrijden “Omloop Het Nieuwsblad voor Elite “ en “Omloop Het Nieuwsblad voor Vrouwen” en die tevens exclusief gerechtigd is om deze wedstrijden commercieel te exploiteren en hierrond te communiceren, in een overeenkomst te beschrijven;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

De overeenkomst tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV voor het laten plaatsvinden van de aankomst van de Omloop het Nieuwsblad voor elite dames en heren voor een de periode van 2018 tot en met 2022 wordt goedgekeurd.


Contact informatie