GR20180125 Punt 23. Cultuur - nieuwe straatnaam Voorde - goedkeuring principe

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

Overwegende dat in Voorde een nieuwe verkaveling aangelegd wordt, palend aan de Brakelsesteenweg, en dat aan deze verkaveling een straatnaam dient toegekend te worden;

Overwegende dat aan deze verkaveling de straatnaam Calvarieweg of Kalvaarstraat kan gegeven worden, refererend aan het nabijgelegen kruispunt dat bekend staat als ‘De Kalvaar’;

Gelet op het amendement van raadslid G. D'haeseleer (Forza Ninove) om als straatnaam voor "Casteurweg" te kiezen;

Overwegende dat dit amendement met 8 ja-stemmen (raadslid A. Van Melkebeek (N-VA), D. Souffriau (onafhankelijke, schepen A. Triest (Open VLD) en Forza Ninove) en 18 nee-stemmen (Open VLD, met uitzondering van schepen A. Triest, CD&V, Sp.a-Groen) en 2 onthoudingen (N-VA, met uitzondering van raadslid A. Van Melkebeek) niet wordt aanvaard.

Besluit:

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

3 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd)

4 onthoudingen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse Plancke Marc, Verberckmoes Levi)

Artikel 1

Er wordt principiële goedkeuring gehecht aan de volgende straatnaam voor de nieuwe verkaveling, palende aan de Brakelsesteenweg in Voorde:

- Kalvaarstraat

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen start de procedure, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.


Contact informatie