GR20180125 Punt 22. Cultuur - nieuwe straatnaam Pollare - goedkeuring principe

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

Overwegende dat in Pollare een nieuwe verkaveling aangelegd wordt en dat aan deze verkaveling een straatnaam dient toegekend te worden;

Overwegende dat aan deze verkaveling de volgende straatnamen kunnen gegeven worden:

- Kleine Roe, omdat ze helemaal ingebed zit in andere straten die allemaal Roe heten en bijgevolg kan beschouwd worden als een uitbreiding van wat al bestaat;

- Hollandersroe of De Hollanders, refererend aan de kouter ernaast, bekend als De Hollanders;

Gelet op het amendement van raadslid K. Van Den Driessche (N-VA) om als straatnaam voor "Korte Roe " te kiezen;

Overwegende dat dit amendement met 5 ja-stemmen (N-VA en de schepenen M. Torrekens (Open VLD) en L. Meert (Sp.a-Groen) en 23 nee-stemmen (Open VLD, met uitzondering van schepen M. Torrekens, D. Souffriau (onafhankelijke), CD&V en Sp.a-Groen, met uitzondering van schepen L. Meert) niet wordt aanvaard;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Triest Alain, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

7 nee-stemmen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi)

2 onthoudingen (Torrekens Marc, Meert Lieven)

Artikel 1

Er wordt principiële goedkeuring gehecht aan de volgende straatnaam voor de nieuwe verkaveling, palende aan de Roe in Pollare:

- Kleine Roe

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen start de procedure, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.


Contact informatie