GR20180125 Punt 19. Mobiliteit - Ninove - Diepe Straten- aanbrengen signalisatie - stadswegen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat gemeenteraadslid Toon Van Melkebeek op donderdag 10 augustus 2017 via het raadsledenloket het volgende vraagt:

Als men vanuit Ninove, Lindendreef, de Diepe Straten ingaat, dan staan nergens de verkeersborden F99c en F101c, om respectievelijk het begin en het einde van een weg met het statuut van landbouwweg aan te duiden. Het gaat hier (zonder limitatief te zijn) over Lindestraat, Galgenvelbaan, Ruysbroeckbaan, Jagersweg, Poeldeniersweg (vanaf onverharding).

Waarschijnlijk gaat dit om een administratieve vergetelheid. Op welke termijn ziet het stadsbestuur deze borden dan geplaatst?

Indien dit geen vergetelheid is, kunnen bovenvermelde wegen het statuut van landbouwweg verkrijgen en op welke termijn ziet het Stadsbestuur dit statuut toegekend?

Wanneer men vanuit Denderhoutem (Haaltert) de Diepe Straten ingaat, staan de verkeersborden wel, in sé gaat het over dezelfde wegen, die verderlopen op het grondgebied van Ninove."

Gezien de problematiek in verband met de leemontginning, zou ik graag zo spoedig mogelijk een antwoord krijgen.

Gelet op het collegebesluit van dinsdag 16 november 2017 waarbij het verslag van de verkeerscommissie van woensdag 27 september 2017 werd goedgekeurd en waarbij onder artikel 12 het hierondervermelde advies op de aanvraag van gemeenteraadslid Antoon Van Melkebeek werd goedgekeurd:

De verkeerscommissie (adviserend) orgaan is er voorstander van de aanwijzingsborden F99c en F101c te plaatsen (F99c, weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters), F101c (einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters). Er zal een totaalplan worden opgemaakt welke zal voorgedragen worden aan de gemeenteraad;

Overwegende dat de bestaande situatie een gevaar met zich meebrengt inzake verkeersveiligheid maar ook niet ten goede komt van de verkeersleefbaarheid;

Overwegende dat deze onverharde wegen uitsluitend geschikt zijn voor landbouwers, fietsers, ruiters en voetgangers;

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

1 onthouding (Casteur Michel)

Artikel 1

In de volgende straten in Ninove/Outer wordt de volgende signalisatie geplaatst:

1. Lebekestraat, Afdeling 13, sectie A, tussen perceelnummers 0630C en 0666A

2. Groenstraat, Afdeling 13, sectie A perceelnummer 557 B 02, sectie A perceelnummer 597 B

3. Bergstraat, Afdeling 13, sectie A, ter hoogte van perceelnummer 541 B 03

4. Stuypenberg, Afdeling 13, sectie A, ter hoogte van perceelnummers 358 en perceelnummer 351 D

5. Lebeke, Afdeling 13, sectie A, perceelnummer 0297B en perceelnummer 298B

6. Kruispunt Varentstraat met Hinnewinkelbaan, Afdeling 3, sectie A, perceelnummer 492A

7. Ruysbroeckbaan (kant Haaltert), Afdeling 1, sectie A, perceelnummer 442B

8. Poeldeniersweg, Afdeling 1, sectie A, perceelnummer 372G

9. Ruysbroeckbaan, Afdeling 1, sectie A, perceelnummer 397W

10. Lindendreef, Afdeling 1, sectie A, perceelnummer 424N

11. Vijversweg, Afdeling 13, sectie A, perceelnummer 1356A

12. Gentsestraat, Afdeling 13, sectie A, perceelnummer 1273T

13. Rospijkstraat, Afdeling 13, sectie A, perceelnummer 1173C

14. Frankenstraat, Afdeling 13, sectie A, perceelnummer 1203C

15. Vijverbroeckstraat Afdeling 13, sectie A, perceelnummer 708A

Signalisatie: aanwijzingsbord F99c (de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van

landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters).

Signalisatie: aanwijzingsbord F101c (einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van

landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters).

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst Stad Ninove.


Contact informatie