GR20180125 Punt 10. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het stadsgebouw Graanmarkt 39 te Ninove - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat bij de ontwikkeling van de OCMW-site een verbinding voor voetgangers en fietsers zal worden gemaakt tussen de Graanmarkt en de achterliggende vrijgekomen gronden van het voormalig rustoord via de poort en achterliggende tuin van de woning Graanmarkt 39;

Overwegende dat het gebouw op zichzelf voor de stad van geen verder nut is zodat het wenselijk is om het na splitsing van de achterliggende tuin en doorgang terug te verkopen;

Overwegende dat het tevens voorkomt op het register van leegstaande bedrijfsgebouwen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2013 waarbij de procedure tot openbare verkoop van deze woning werd ingesteld en landmeter Guido De Saedeleer werd aangesteld voor de opmeting, splitsing, afpaling en schatting van het gebouw;

Gelet op het opmetingsplan van 20 september 2013 van landmeter De Saedeleer waarbij het te verkopen gedeelte van het perceel nr. 1150C werd aangeduid als lot 1 en een oppervlakte heeft van 2a 03ca en het te behouden gedeelte als lot 2 met een oppervlakte van 35ca;

Overwegende dat de gebouwen op lot 2 mee zullen worden verkocht;

Overwegende dat bij eventuele verbouwing en/of nieuwbouw lot 2 terug zal mogen worden overbouwd, na toestemming van de stad;

Gelet op het schattingsverslag van 10 oktober 2013 van landmeter De Saedeleer waarbij de waarde van het te verkopen gedeelte van perceel nr. 1150C, zijnde de woning en 5 meter achtertuin, werd geschat op € 210.000;

Gelet op het geactualiseerd schattingsverslag van 6 september 2017 van landmeter De Saedeleer waarbij de waarde van het te verkopen gedeelte wordt geschat op € 190.000, wat de instelprijs zal zijn bij de openbare verkoop;

Overwegende dat een notaris met standplaats te Ninove zal moeten worden aangesteld voor de openbare verkoop;

Besluit:

met 24 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)

4 nee-stemmen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Souffriau Dirk)

Artikel 1

De openbare verkoop van het stadsgebouw Graanmarkt 39 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1150C/deel, met een oppervlakte volgens meting van 2a 03ca, aangeduid als lot 1 op het opmetingsplan van landmeter De Saedeleer en van de gebouwen op het overig deel van het perceel nr. 1150C, met een oppervlakte van 35 ca, met uitzondering van de grond die stadseigendom blijft, aangeduid als lot 2 op het opmetingsplan, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De minimale verkoopprijs wordt vastgesteld op € 190.000.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris met standplaats te Ninove aan te stellen voor de openbare verkoop.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie