GR20180125 korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Personeelsdienst

1. Personeel - eedaflegging waarnemend stadssecretaris

Secretariaat

2. Secretariaat - kennisname van het ontslag van Corinne Vanbelle als gemeenteraadslid

3. Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een gemeenteraadslid

4. Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

5. Secretariaat - vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Politie

6. Politie - Kasmiddelen over het vierde kwartaal 2017

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

7. Secretariaat - Intergem - Voordracht lid van het regionaal bestuurscomité

8. Secretariaat - medeondertekening van uitgaande briefwisseling aan personeelsleden - kennisgeving beslissing wnd. secretaris

Logistiek/patrimoniumbeheer

9. Logistiek/overheidsopdrachten - overdracht brandweerkazerne via erfpacht - goedkeuring principe

10. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het stadsgebouw Graanmarkt 39 te Ninove - goedkeuring

11. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse akte recht van opstal - SOLVA - Liberale Kring

Personeelsdienst

12. Personeel - selectieprocedure diensthoofd informatica

Financiën

13. Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanpassing

14. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

15. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Antonius van Padua Outer - budgetwijziging 2017/1 - kennisname

Grondgebiedzaken

Openbare werken

16. Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring verkoopovereenkomst en ruilovereenkomsten

17. Openbare werken - verplaatsen van voetweg 61 te Denderwindeke - voorlopige vaststelling gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 61 en voorlopige vaststelling rooilijnplan nieuwe ligging voetweg 61

18. Openbare werken - aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek in Outer - goedkeuring verkoopbeloften en overeenkomsten inhoudende een belofte tot het vestigen van een erfdienstbaarheid - verlenen machtiging aan het college van burgemeester en schepenen voor het aanstellen van een notaris

Mobiliteit

19. Mobiliteit - Ninove - Diepe Straten- aanbrengen signalisatie - stadswegen

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

20. Cultuur - adviesraden voor cultuurbeleid - besluit houdende organisatie van het overleg en van de adviesverlening met het oog op het bevorderen van een stedelijk integraal cultuurbeleid - goedkeuring

21. Cultuur - huishoudelijk reglement voor het uitlenen van stadsmateriaal - aanpassing

22. Cultuur - nieuwe straatnaam Pollare - goedkeuring principe

23. Cultuur - nieuwe straatnaam Voorde - goedkeuring principe

24. Cultuur - straatnaamwijziging Voorde - definitieve goedkeuring

Sport

25. Sport - overeenkomst Omloop Het Nieuwsblad tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV - goedkeuring

26. Sport - overeenkomst Omloop Het Nieuwsblad tussen de stad Ninove en Omloop Finish Team - goedkeuring


Contact informatie