GR20180125: aanvullende korte agenda

AP1. Interpellatie van raadslid Antoon van Melkebeek over de realisatie van het retailpark Ninouter - stand van zaken

AP2. Interpellatie met vragen van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van ontwikkelingssamenwerking m.b.t. de werking van de GROS

AP3. Interpellatie met voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de voltallige gemeenteraad m.b.t. het maken van afspraken m.b.t. de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

AP4. Interpellatie met vragen van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen m.b.t. de Werkgroep Europese Uitwisselingen


Contact informatie