GR20171214: Korte Agenda

Politie

1.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel  kader - hoofdinspecteur van politie - dienst operaties

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

2.       Secretariaat - Ethias - tweede buitengewone algemene vergadering - woensdag 27 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

3.       Secretariaat - verzelfstandiging en samenwerking - overzichtslijst - kennisgeving

4.       Secretariaat - PISAD - uitkanteling PIVA PISAD naar de vzw CGG ZOV en goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het CGG ZOV

Logistiek/patrimoniumbeheer

5.       Logistiek/overheidsopdrachten - intrekking besluit gemeenteraad van 24 mei 2017 - openbare verkoop van een perceel stadsgrond te Meerbeke - goedkeuring

6.       Logistiek/patrimoniumbeheer - aanvaarding erfpacht voormalige Sint-Theresiakerk

Personeelsdienst

7.       Personeel - wijzigingen RPR

8.       Personeel - vacant verklaren en aanleg wervingsreserve stadssecretaris

Financiën

9.       Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

10.     Gemeentebelastingen - belasting op leegstaande commerciële panden - invoering

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

11.     Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - Centrum Denderwindeke - goedkeuring voorlopige vaststelling

12.     Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - Centrum Meerbeke - goedkeuring voorlopige vaststelling

13.     Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - Leopoldstraat - goedkeuring voorlopige vaststelling

14.     Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - Ring-Oost/West - goedkeuring voorlopige vaststelling

15.     Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - voormalig slachthuis Denderwindeke - goedkeuring voorlopige vaststelling

16.     Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - De Kloef - goedkeuring voorlopige vaststelling

Openbare werken

17.     Openbare werken - gedeeltelijke verbreding van buurtweg 13, Halfstraat, en gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg 34 in Aspelare - voorlopige vaststelling rooilijn en voorlopige vaststelling gedeeltelijke verplaatsing en verbreding voetweg 34

18.     Openbare werken - aanleg van een parking langs de Mallaardstraat te Ninove - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek

19.     Openbare werken - heraanleg van het kerkplein in de deelgemeente Outer - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek

20.     Openbare werken - Rio-Pactproject NIV 3010 - Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Outer en Appelterre-Eichem - goedkeuring koopovereenkomst Denis-Delbaer

Mobiliteit

21.     Mobiliteit - goedkeuring adviesnota - trage wegenplan - Meerbeke + Neigem - stadswegen

Lokale economie

22.     Lokale economie - premie voor de invulling van leegstaande commerciële panden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever - invoering – goedkeuring - premie

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

23.     Cultuur - samenwerkingsovereenkomst Publiq UiTPAS Dender - goedkeuring

24.     Evenementen - stationeervergunning Ninove on Ice 2017-2018 - goedkeuring

25.     Evenementen - stationeervergunning 2018 deel 2 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring

AGB De kleine Dender

26.     AGB Ninove - samenstelling raad van bestuur - vervanging lid

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1.   Interpellatie met vraag en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van gelijke kansen m.b.t. de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van gebouwen in Ninove


Contact informatie