GR20171214 AP5. Amendement van raadslid Kurt Van Den Driessche bij agendapunt 9 GR 14.12.2017 over de kost van de identiteitsbewijzen (datum van publicatie 29/01/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn amendement vermeld:

 

“Wij hebben de motivatie bij dit agendapunt grondig gelezen. Het amendement dat vorige gemeenteraad werd goedgekeurd had als onderliggend doel de kost voor de identiteitsbewijzen van Belgische en niet-Belgische kinderen, gelijk te trekken. Op de wijze die werd geamendeerd kan het dus niet, maar de gemeenteraad kan wel beslissen om de stadsbelasting voor beide identiteitsdocumenten gelijk te stellen.

 

Wij wensen daarom volgend amendement ter stemming voor te leggen:

De stadsbelasting voor de aflevering van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (Kids-ID) wordt verlaagd van 5€ naar 2€.”


Contact informatie