GR20171214 AP1. Interpellatie met vraag en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van gelijke kansen m.b.t. de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van gebouwen in Ninove (datum van publicatie 29/01/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Vna Den Driessche in zijn interpellatie met vraag en voorstel vermeld:

 

Motivatie:

In juni interpelleerde ik al eens rond dit onderwerp. Er was toen consensus dat er over dit onderwerp niet moest gestemd worden. Ik hoor dan ook graag de stand van zaken.

 

Toelichting:

Mensen die minder goed te been zijn, of zelfs in een rolstoel zitten, kunnen wel wat hulp gebruiken om na te gaan waar ze wel of niet binnen kunnen. Daarvoor is de app ‘on wheels’ ontwikkeld. Deze app werd begin 2014 gelanceerd in Gent, in aanwezigheid van toenmalig staatssecretaris Elke Sleurs en is intussen in gebruik in Gent, Hasselt, Kortrijk, Brugge en Antwerpen. Zie ook http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2296782.

De app ‘On Wheels’ geeft info over de afmetingen van de toegangen tot publieke gebouwen (overheid, horeca,…), zodat mensen in een rolstoel kunnen nagaan of ze binnen kunnen. Zie ook http://onwheelsapp.com/ 

De kosten zijn geen punt om niet mee te doen. De app is al ontwikkeld. Er zijn dus geen ontwikkelingskosten. Enkel de werkuren voor contacten met ‘On Wheels’ en ‘Hidden City’ zullen dus wat kosten meebrengen. Indien er een samenwerking uitgewerkt kan worden met vrijwilligers, scholen, studentenverenigingen, jeugdbewegingen en andere, kan zelfs de ingave van de informatie goedkoop en gestroomlijnd verlopen. En voor de gebruiker is alles gratis.

Op 3 december is het de internationale dag van de mindervalide.

 

Vragen:

-                      Welke acties heeft de stad geprogrammeerd op de ‘internationale dag van de minder validen’ op 3 december?

-                      Hoeveel gevallen van misbruik van mindervaliden parkeerkaarten, werden er sinds juni dit jaar al vastgesteld en beteugeld?

-                      Wat is er al gebeurd met de inventaris van rolstoelvriendelijke winkels?

-                      Is er al een doorlichting gekomen van de toegankelijkheid en rolstoelvriendelijkheid van stedelijke diensten? In het bijzonder denk ik nu aan de dienst toerisme.

-                      Heeft de stad zich intussen al ingeschreven op de app ‘On Wheels’?

 

 

Voorstellen die ter stemming worden voorgelegd:

Artikel 1: De gemeenteraad geeft het CBS de opdracht om een samenwerking tussen de stad Ninove en de organisatie rond de app ‘On Wheels’, op te starten.

 

Artikel 2: De stad zoekt partners en vrijwilligers via haar communicatiekanalen om de nodige  informatie te verzamelen en in de app in te brengen.

 

Artikel 3: De gemeenteraad geeft het CBS de opdracht om de bezitters van de ‘European Disabilty Card’ voordelen aan te bieden bij evenementen en acties die door de stad worden aangeboden. De stad zal zich bij de FOD Sociale Zekerheid inschrijven als partner in dit project via het daarvoor beschikbare formulier op de website www.handicap.belgium.be


Contact informatie