GR20171214 : aanvullende agenda

AP1.   Interpellatie met vraag en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van gelijke kansen m.b.t. de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van gebouwen in Ninove

AP2.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer betreffende de pop-up bar n.a.v. WK voetbal

AP3.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de pest-praktijken van OPC

AP4.   Voorstel van raadslid Michel Casteur om aan mevrouw Catherine De Bolle de eretitel "Ereburger van de stad Ninove" toe te kennen

AP5.   Amendement van raadslid Kurt Van Den Driessche bij agendapunt 9 GR 14.12.2017 over de kost van de identiteitsbewijze

AP6.   Amendement van raadslid Kurt Van Den Driessche bij agendapunt 12 van de GR 14.12.2017

AP7.   Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de rechtsonzekerheid van eigendommen die door het schepencollege op de gemeentelijke inventaris worden geplaatst

AP8.   Interpellatie van raadslid Joost Arents over de retributie op de aanvragen tot het verlengen, vernieuwen en vervangen van een verblijfsvergunning (A-kaart = bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf)