GR20171213 Punt 8. Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2016 houdende heffing van de opcentiemen op de belasting op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017;

 

Overwegende dat om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is de belasting voor het aanslagjaar 2018 te hernieuwen aan 1.375 opcentiemen;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

Besluit:

 

 

 

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

10 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

 

 

 

Artikel 1

 

Voor het aanslagjaar 2018 worden 1.375 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

 

Artikel 2

 

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.

 

 


Contact informatie