GR20171123 Punt 8. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 19 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

 

Gelet op de uitnodiging van 25 oktober 2017 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva  op dinsdag 19 december 2017;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de gewone algemene vergadering met volgende agenda:

 

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering
  3. Goedkeuren actieplan en budget 2018

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de gewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Besluit:

 

 

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van dinsdag

19 december 2017.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de gewone algemene vergadering van Ilva op dinsdag

19 december 2017 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem.


Contact informatie