GR20171123 Punt 5. Secretariaat - Solva - Algemene Vergadering - maandag 11 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

 

Gelet op de uitnodiging van 11 oktober 2017 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Solva op maandag 11 december 2017 om 19.00u in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22, 9970 Kruishoutem;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Toetreding nieuw lid
  3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering
  4. Goedkeuring actieplan en budget 2018

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Besluit:

 

 

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

4 nee-stemmen (Corijn Rudy, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

1 onthouding (Van Melkebeek Antoine)

 

 

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van Solva.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Solva op maandag

11 december 2017 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere.


Contact informatie