GR20171123 Punt 41. Sport - stedelijke atletiekpiste Ninove - aanpassing gebruiksovereenkomst atletiekclub Vita vzw op basis van investeringen en gebruik (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst, voor het gebruik van de atletiekpiste te Ninove door atletiekclub Vita vzw, goedgekeurd werd;

 

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst van 11 april 2001, waarin bepaald wordt dat:

-      de gebruiksovereenkomst aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

-      de atletiekclub Vita slechts gedurende 50 % van het atletiekseizoen gebruik maakt van de atletiekpiste en de vergoeding à rato wordt berekend;

 

Gelet op het verslag van de vergadering met atletiekclub Vita vzw van 2 december 2015;

 

Overwegende dat de verlichting van de stedelijke atletiekpiste niet meer voldeed aan de gestelde normen;

 

Overwegende dat de polsstokmat en hoogspringmat aan vervanging toe waren;

 

Overwegende dat de totale kostprijs van de investeringen gedaan door de stad € 49.672,60 bedraagt:

- de verlichting: € 27.176,60 inclusief btw
- de polsstokmat: € 12.500,00 inclusief btw
- de hoogspringmat: € 9.996,00 inclusief btw

 

Overwegende dat de plaatsing van de nieuwe verlichting en de aankoop van de polsstokmat en hoogspringmat werden gerealiseerd;

 

Overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1 % van de gedane investeringen door de stad;

 

Gelet op het gebruik van de atletiekpiste door atletiekclub Vita vzw dat momenteel het volledige kalenderjaar omvat en de gebruiksvergoeding berekend wordt à rato van 100 %;

 

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding op basis van de investeringen gedaan door de stad en het gebruik van de atletiekpiste door Vita vzw vermeerderd wordt als volgt;

-       van 01 maart 2017 – 28 februari 2030: € 2.339,50 + € 2.339,50 + € 496,73 = € 5.175,73

-       van 01 maart 2030 – 28 februari 2046: € 496,73

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanpassing van de gebruiksvergoeding van de atletiekpiste, op basis van de gedane investeringen door de stad en het gebruik door atletiekclub Vita, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De gebruiksovereenkomst wordt als volgt aangepast:

-       van 01 maart 2017 – 28 februari 2030: € 2.339,50 + € 2.339,50 + € 496,73 = € 5.175,73

-       van 01 maart 2030 – 28 februari 2046: € 496,73

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.


Contact informatie