GR20171123 Punt 4. Secretariaat - Westlede - Algemene Vergadering - dinsdag 5 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging van 6 oktober 2017 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Westlede op maandag 11 december 2017 om 19.00u in het hoofdgebouw;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13/06/2017
  2. Activiteiten en strategie
  3. Begroting 2018

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Besluit:

 

 

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

3 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van Westlede.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de Algemene Vergadering van Westlede op

dinsdag 5 december 2017 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.


Contact informatie