GR20171123 Punt 39. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt - logo - akteneming (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde op zoek gegaan is naar een nieuw herkenbaar en eigentijds logo enerzijds omdat het bestaande logo niet meer overeenstemt met de tekening van het etiket, zijnde het vorige logo, op de reclameborden die in Nederhasselt langs de weg staan, en anderzijds wegens het ontbreken van een degelijke digitale versie van het logo die eveneens in een groter formaat kan gebruikt worden;

 

Overwegende dat de personeelsleden en de ouders via de ouderraad geparticipeerd hebben aan het keuzeproces;

 

Gelet op het verslag van het overleg in de schoolraad van 19 oktober 2017;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van het voorgestelde logo voor de Stedelijke Basisschool Nederhasselt.

 

Artikel 2

 

Op de officiële documenten zal het logo gebruikt worden.

 

Artikel 3

 

Onderhavige beslissing zal schriftelijk meegedeeld worden aan de directeur en aan de bevoegde instanties.

 

 

 

 

Artikel 4

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de twintig dagen na deze zitting.

 

 


Contact informatie