GR20171123 Punt 18. Gemeentebelastingen - belasting op leegstaande commerciële panden - invoering (datum van publicatie 29/01/2018)

Dit agendapunt wordt verdaagd


Contact informatie