GR20171123 Punt 13. Logistiek/patrimoniumbeheer - verbouwing Liberale Kring Dreefstraat 16-18 tot woongelegenheden in samenwerking met Solva - wijziging samenwerkingsovereenkomst (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2013 waarbij Solva werd aangesteld voor de opmaak van een ontwikkelingsstudie voor de herbestemming van de site “Liberale Kring” Dreefstraat 16-18 te Ninove;

 

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 1 april 2015 van de samenwerkingsovereenkomst met SolvA voor de verbouwing van de Liberale Kring;

 

Overwegende dat deze verbouwing volgende onderdelen omvat:

- sloop en nieuwbouw kant Vestbarm met 8 studio’s

- renovatie kant Dreefstraat met 2 appartementen

- restauratie balzaal

- verkoop perceel naastliggende woning;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2015 waarbij het bestek voor de aastelling van een ontwerper bij wijze van open offertevraag voor de realisatie van een project op de site van de voormalige “Liberale Kring”, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2015 waarbij het gunningsverslag, opgemaakt door SolvA voor de aanstelling van het architectenbureau Bressers bvba, Kasteellaan 479/001, 9000 Gent, werd goedgekeurd,

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2016 waarbij het voorontwerp werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat in het gebouw de Liberale Kring 2 kantoren in plaats van 2 appartementen zullen worden ondergebracht aangezien deze functie beter combineerbaar is met de publieke functie van de balzaal;

 

Overwegende dat Solva instaat voor de bouw en de verkoop van de studio’s en de appartementen;

 

Overwegende dat de raming voor de kostprijs van de bouw van studio’s langs de Vestbarm de verkoopprijs overstijgt;

 

Overwegende dat de sloop van het huidige gebouw langs de Vestbarm wel blijft opgenomen in het project en deze grond nadien aan een projectontwikkelaar kan worden verkocht;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst met SolvA hiervoor dient aangepast te worden;

 

 

Besluit:

 

 

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

7 onthoudingen  (D'haeseleer Guy, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

Artikel 1

 

De studio’s langsheen de Vestbarm worden niet door SolvA in opdracht van het stadsbestuur gebouwd.

 

Artikel 2

 

In het gebouw de Liberale Kring worden 2 kantoren in plaats van 2 appartementen gerealiseerd.

 

Artikel 3

 

De samenwerkingsovereenkomst met SolvA wordt aangepast.

 

 


Contact informatie